Fågelinfluensa på fasananläggning i Skåne

Fågelinfluensa på fasananläggning i Skåne

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö. Det skriver SVA i ett pressmeddelande.

Viruset är lågpatogent till skillnad från de högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige nyligen. Proverna är analyserade av SVA inom ordinarie övervakningsprogram för fågelinfluensa.

Lågpatogena virus kan dock under vissa omständigheter omvandlas till högpatogena, vilket är huvudanledningen till att också utbrott med lågpatogen fågelinfluensa kontrolleras, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

När det gäller den smittade anläggningen för fasanuppfödning så har Jordbruksverket nu beslutat om tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till anläggningen.

Jordbruksverket har också beslutat att införa ett kontrollområde med en kilometers radie kring gården. I kontrollområdet gäller bland annat följande restriktioner:

  • Personer som besöker djurstallar med fjäderfä och andra fåglar ska följa hygienreglerna.
  • Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter mellan anläggningar för fjäderfä.
  • Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter ut ur och in i kontrollområdet.
  • Det är möjligt att söka dispens för vissa transporter inom områdena.

För att motverka smittspridning från den spärrade fasanbesättningen kommer djuren att avlivas.

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.

Källa SVA