Oscar Nilsson får kungligt stipendium

Oscar Nilsson får kungligt stipendium

Laboratorieveterinär Oscar Nilsson vid SVA får ett stipendium på 85 000 kr från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

– Jag är både glad och hedrad över stipendiet. Förhoppningsvis kan det bidra till att ytterligare förbättra vårt arbete med övervakning av antibiotikaresistens, säger Oskar Nilsson.

Han är verksam vid sektionen för antibiotikafrågor vid SVA och har sedan många år arbetat med resistensfrågor, framförallt inom fjäderfäsektorn. Stipendiet ska användas för resor för att studera övervakningsprogrammen i Frankrike och Kanada, samt för att fortsätta forska om antibiotikaresistens.

Utdelandet av stipendiet kommer att ske fredagen den 25 maj vid en mottagning i Bernadottebiblioteket, Kungliga Slottet i Stockholm.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag på initiativ av Vetenskapsakademien, Skogs- och Lantbruksakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) för att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidra till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Oskar Nilsson är en av femton stipendiater i år.

Källa: SVA Foto Mikael Propst