Dioxinhalten i ekologiska ägg sjunker

Dioxinhalten i ekologiska ägg sjunker

Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen. Halterna av dioxin i värpfoder ligger under de tillåtna gränsvärdena. Det visar den undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA har genomfört.

Resultaten från undersökningen visar bland annat att

  • äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i äggen,
  • halterna av dioxin och dioxinlika PCB i värpfoder ligger under gränsvärden och åtgärdsgränser,
  • åtgärdsgränsen för dioxin i fiskmjöl i vissa fall överskrids, vilket innebär att utredning och noggrann uppföljning av dioxinhalt i fiskmjöl krävs av foderföretag som använder fiskmjöl,
  • dioxin och PCB i ägg, värpfoder och fiskmjöl hade vissa likheter i ”kongenmönster”.

Anledningen till att ekologiska ägg har något högre dioxin- och PCB-halter än konventionella ägg är, enligt en teori, att fiskmjöl ingår i hönornas foder. Fiskmjöl är en viktig råvara i ekologiskt värphönsfoder eftersom rena aminosyror inte får användas i sådant foder.

– Det kan inte uteslutas att den låga nivå av dioxin som tillåts i foder i vissa fall kan leda till att gränsvärden eller åtgärdsgränser för dioxin i ägg överskrids. Dioxiner är miljögifter och man strävar kontinuerligt för att minska intaget av dessa. Resultaten från studien kommer att överlämnas till EU-kommissionen, för att kunna beaktas vid kommande översyn av gränsvärdena för dioxin i foder, säger Kersti Andersson på Jordbruksverket.

Källa: Jordbruksverket