Matrester kan sprida afrikansk svinpest

Matrester kan sprida afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin, och människor sprida smittan via mat. Därför vädjar nu myndigheterna till allmänheten om att aldrig lämna matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk grisnäring. Ett positivt fall skulle kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, varnar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

Alla typer av charkvaror som innehåller kött från smittade grisar kan bära på virus. Det beror på att till exempel kallrökta korvar och torkad skinka, inte upphettats tillräckligt under tillverkningen för att avdöda viruset.

– En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall ett enormt lidande för vildsvin och grisar, och slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem, säger Maria Cedersmyg.

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, SVA, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Naturvårdsverket gör gemensam sak för att via sina kanaler och nätverk sprida information.

– Tillsammans kan vi nå ut till de personer som löper störst risk att ta med afrikansk svinpest till Sverige från andra länder. Det rör sig om resenärer som rör sig mellan Sverige och länder som har smittan, säger Maria Cedersmyg.

Smittade länder är för närvarande Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Källa: Jordbruksverket