OV brister i kontrollen av hästpass

OV brister i kontrollen av hästpass

Officiella veterinärers, (OV), bristande kontroll av hästpass i samband med slakt kan orsaka stora ekonomiska förluster. Det visar två fall på slakteriet Bäsinge Slakteri i Krylbo. Tonvis med livsmedel har fått återkallas och Livsmedelsverket krävs på skadestånd.

Det var i april 2018 som sex hästar levererades till slakt på Bäsinge Slakteri. En vikarierande OV på plats godkände att de kunde slaktas sedan samtliga hästpass granskats. Köttet från hästarna skars ner i bitar, blandades, och levererades sedan till charkbolaget Gustafskorv AB i Gustafs som använde det för att tillverka korv.

Mer än en vecka senare gick den ordinarie OV igenom hästpassen och upptäckte att det för ett av passen saknades sidor om medicinsk behandling och om djuret får användas som livsmedel. Hästen hade ett gammalt hästpass som ser annorlunda ut jämfört med dem som nu vanligen används och den aktuella sidan saknades. Enligt Livsmedelsverkets jurister borde hästen därför ha avvisats.

Konsekvensen blev att Gustafskorv fick återkalla cirka 2,1 ton korv från sina kunder i dagligvaruhandeln och slänga korven. Kostnaden för det påfördes Bäsinge slakteri som därför nu har begärt ett skadestånd av Livsmedelsverket på drygt 140 000 kronor.

– Först tillåter OV att slakta hästen. Sedan kommer man elva dagar efteråt och kräver att produkterna återkallas. Det skapar otroligt mycket merjobb, säger Jonny Nilsson, ägare i Bäsinge Slakteri.

Enligt Livsmedelsverket berodde missen på att den vikarierande OV gjort fel och inte kunde lägga in uppgifter om hästen i myndighetens system.

– Vikarien hade inte hunnit få tillgång till it-systemet. Då blev man tvungen att i efterhand lägga in uppgifter, säger Henrik Björnfot, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Då upptäckte ordinarie OV felet?

– Ja.

JK har nyligen avgjort ett annat fall som inträffade förra året på samma slakteri. Då bedömde en annan OV att fem hästar kunde slaktas. Men en vecka senare upptäcktes att ett av hästpassen hade en notering om att den hästen skulle exkluderas från livsmedelskedjan. Allt kött från hästarna fick återkallas eftersom det även då skurits ner, blandats, och levererats till charkbolaget Gustafskorv AB i Gustafs. Slakteriet begärde skadestånd av staten med 57 004 kronor. JK beslutade om 23 128 kronor i ersättning till slakteriet. Det lägre beloppet berodde på att man ansåg att slakteriet medverkat till den uppkomna situationen genom att man underlåtit att själva kontrollera de aktuella hästpassen.

Jonny Nilsson är bekymrad över OV:s hantering i de båda fallen.

– Man blir nästan fundersam. Törs jag fortsätta slakta?

Text Håkan Frisell

Bildtext: Det gamla hästpasset från slakttillfället i april på Bäsinge Slakteri. Sidor om medicinsk behandling och om djuret får användas som livsmedel saknas. Foto: Livsmedelsverket.