SVA vill ha in fästingar från Norrland

SVA vill ha in fästingar från Norrland

SVA ber om hjälp med att samla in fästingar från Norrland. Fästingen får gärna ha suttit på tama eller vilda djur, eller människa. Fästingar som skickas in kommer att artbestämmas och analyseras för att undersöka om de bär på smittor.

Klimatförändringarna går fortare och är mer omfattande i norr än i övriga världen. Fästing har nu även setts på renar. Det finns många blodsugande fästingarter som kan överföra infektioner till människor, däggdjur och fåglar.

– Den nordliga utbredningen av den vanliga fästingen, Ixodes ricinus, ökar och förväntas fortsätta öka i Sverige, Finland och Norge. Taigafästingen, Ixodes persulcatus, ökar också i utbredning, främst norrut längs kusten i Sverige och Finland. Båda dessa arter har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa, säger forskaren Ann Albihn vid SVA.

Betydelsen av den nordliga spridningen av fästingar och sambandet med fästingburna sjukdomar är inte helt klarlagd. Kända sjukdomar som identifierats hos djur eller människa är anaplasmos (betesfeber), babesios (sommarsjuka), borrelia och fästingburen encefalit (TBE).

Förpacka fästingar som skickas till SVA i väl försluten plastpåse, i folie, eller i ett rör eller burk med lock. Fästingen får vara levande eller död och flera exemplar får skickas in. Fyll också i det formulär som finns på SVA:s webb. Märk förpackningen med samma kod som skrivs in på webben. Insamlingen pågår till den sista oktober.

Ann Albihn hoppas att många skickar in fästingar till SVA, från norr om Dalälven och norrut i landet.

– Gärna så långt norrut i landet som det går att hitta fästingar. Om det visar sig att den inskickade fästingen är av annan typ än vanlig fästing så kommer vi att lämna personligt svar. Svaren kommer så snart artbestämningen är klar. Vi kommer också under senhösten-vintern att redovisa de totala resultaten av insamlingen.

Insamlingen av fästingar ingår i det stora forskningsprojektet CLINF. Huvudsyftet med det är att identifiera och undersöka klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen och epidemiologin för människors och djurs infektionssjukdomar i den nordiska regionen och i Ryssland.

Källa: SVA

Bildtext: Vanlig fästing, Ixodes ricinus. Foto: Anders Lindström/SVA