Livsmedelsverket förbereder för ökade slaktvolymer

Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar alla djur vid slakt och på grund av torkan ser Livsmedelsverket nu över möjligheterna för att möta slakteriernas behov om fler djur än vanligt måste slaktas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är redan kö till slakterierna och om slakterierna ökar produktionen blir det också mer jobb för kontrollen. Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar att djurskydds- och livsmedelslagar följs och att den mat som produceras är säker att äta.

– Vi arbetar just nu med att se hur vi ska klara av eventuella produktionstoppar på slakterierna. Vi ser att många lantbrukare har svårt att klara av torkan. Blir det en dramatisk ökning på slakterierna måste vi kalla in extra personal och omorganisera den personalstyrka vi redan har, säger Petter Jonsson, tillförordnad chef för livsmedelskontrollen vid Livsmedelsverket.

Han fortsätter:

– Om fler djur än vanligt måste slaktas till följd av torkan så vill Livsmedelsverket hjälpa till att göra det möjligt. Det är viktigt att en eventuell ökning av slakten sker där det finns resurser att hantera en volymökning och där lokalförutsättningarna finns för att slakta fler djur. Därför måste Livsmedelsverket och slakterierna hjälpas åt för att planera för ökad slakt.

Livsmedelsverket samverkar med bland annat Jordbruksverket för att kunna hantera den svåra situationen. I de fall slakterierna har kapacitet att slakta och stycka köttet, men inte möjlighet att sälja köttet vidare, kan intresserade bönder få göra ett så kallat återtag. Det innebär att de hämtar det styckade köttet på slakteriet och säljer det själva. I det fallet krävs det endast en registrering hos kommunen.

Källa: Livsmedelsverket