Förvirring kring acetonlukt i slaktkroppar

Förvirring kring acetonlukt i slaktkroppar

En del officiella veterinärer, OV, har alltför känsliga näsor när det gäller att upptäcka acetondoft i slaktkroppar. Andra har inte tillräckligt känsliga näsor. Det får oönskade konsekvenser, menar en aktör i köttindustrin.

Olika känslighet för acetondoft kan få till följd att kött slängs i onödan eller att illasmakande kött når konsumenter.

– Jag hamnar i ett väldigt konstigt läge om jag känner att det luktar aceton och en veterinär säger att det inte är något fel på köttet för att denne inte känner det och inte kasserar, säger Niklas Lindström, som äger slakteriet Sörby Slakteri & Styck i Heby. Han har i dagarna skrivit ett brev Livsmedelsverket om saken.

Acetonlukten kan skönjas framförallt hos kor som mjölkat mycket och inte fått tillräckligt med foder. Kon bryter under sådana omständigheter ner sitt kroppsfett för att motverka den negativa energibalansen. När det sker uppstår en lukt av aceton.

Livsmedelsmyndigheten har inlett ett ärende om osäkerheten kring acetonlukt.

– Vi ska så klart lyssna på vad företaget säger och vara öppna för en dialog. Sedan är det OV:s bedömning som gäller, säger Petter Jonsson, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Text Håkan Frisell