Ingen utslaktning på gång

Ingen utslaktning på gång

En rundringning som Land Lantbruk har gjort visar att slakterierna inte går med på att slakta djur i förtid på grund av torkan. I stället får lantbrukarna ställa sig i kö. Slakterierna uppges vara fullbokade året ut.

Foderbristen har lett till att lantbrukare vill slakta sina djur i förtid, men slakterierna ställer sig kallsinniga. Skälet är att slakterierna då skulle tvingas frysa in köttet och sälja till lägre pris. Det hotar lönsamheten.

De vill heller inte riskera att stå utan djur längre fram och då inte kunna leverera kött till handeln.

Lantbrukarna uppmanas i stället att hitta andra foderlösningar för sina djur i torkan, bland annat genom att utnyttja regeringens krisstöd.

Källa: Land Lantbruk