Adjuvanset G3 kan förbättra framtidens vaccin

Adjuvanset G3 kan förbättra framtidens vaccin

Adjuvans är ämnen som tillsätts vaccin för att förbättra immunsvaret genom att aktivera fler delar av detta.

De flesta adjuvans styr immunsvaret mot främmande ämnen, så kallade antigen, som befinner sig utanför kroppens celler. En ny typ av adjuvans, G3, har potential att styra immunsvaret så att även antigen inuti celler kan elimineras. Detta är framför allt viktigt vid virusinfektioner.

För att undersöka hur G3 styr immunsvaret vid vaccinering mot influensavirus immuniserades möss på tre olika sätt; med säsongsvaccinet enbart, kombinerat med G3 eller kombinerat med det vanligare adjuvanset, aluminiumhydroxid.

Båda adjuvansen visade en aktivering av immunsvaret genom ökad antikroppsproduktion jämfört med enbart vaccin. G3 gav dessutom en profilering av antikroppsproduktionen som gav ökat skydd mot främmande ämnen både i och utanför kroppens celler. Vissa immunologiska nyckelprotein som styr immunreaktioner, cytokiner, visade också att G3 styr immunsvaret mot ett långvarigt effektivt skydd.

Studien visade att adjuvanset G3 har potential att förbättra framtida vaccin mot framförallt virusinfektioner.

Läs hela studien här.

Källa: SLU