Försäljning av viss antibiotika minskar kraftigt

Försäljning av viss antibiotika minskar kraftigt

Försäljningen av antibiotika som räknas som kritiskt viktiga för människa, och som är registrerade för både människa och för djur, minskade kraftigt mellan 2016 och 2017.

Minskningen är på hela 8 procent mellan år 2016 och år 2017. Samtidigt har den totala försäljningen av djurläkemedel minskat med 2 procent. Det framgår av en ny rapport från Jordbruksverket.

– Vi tycker det är bra att veterinärerna följer lagstiftningen. Och de ska fortsätta att förskriva antibiotika bara när det behövs, säger Kinfe Girma, läkemedelshandläggare på Jordbruksverket och medförfattare till rapporten.

I rapporten kan man också se att försäljningen av preparat för smärtlindring för smådjur ökar lite varje år. Det anser Kinfe Girma är bra ur en djurskyddsmässig synvinkel.

Enligt rapporten har den totala försäljningen av vacciner under 2017 ökat med cirka 5 procent jämfört med 2016. Det är framförallt försäljningen av vacciner till fjäderfä, gris, hund, katt, och matfisk, som har ökat.

Rapporten är en del i den årliga statistik sedan år 2007 som Jordbruksverket sammanställer över försäljning av läkemedel för användning till djur.

Fakta:

Den aktuella rapporten heter ”Försäljning av djurläkemedel 2017” och kan beställas från Jordbruksverket.

Rapporten omfattar antimikrobiella medel, antiparasitära medel, hormoner, antiinflammatoriska medel, lugnande och lokalbedövande medel, och vacciner.

Text Håkan Frisell