Antibiotikaanvändningen för djur minskar i EU

Antibiotikaanvändningen för djur minskar i EU

Den totala försäljningen av antibiotika för veterinärt bruk har minskat med mer än 20 procent i Europa mellan 2011 och 2016. Det visar en rapport från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Dock har försäljningen ökat i sex länder under perioden.

Detta bekräftar att EU:s vägledning och nationella kampanjer i syfte att bekämpa antibiotikaresistens har en positiv effekt, skriver EMA i ett pressmeddelande. En rad insatser har gjorts av EU-kommissionen, EMA, EU:s medlemsstater, veterinärer, jordbrukare och andra aktörer inom boskapssektorn.

Nedbrutet i olika klasser har försäljningen av polymyxiner för veterinärmedicinskt bruk minskat med nästan 40 procent. Denna klass innehåller kolistin, som används som en sista utväg för att behandla patienter med bakterieinfektioner som är resistenta mot andra antibiotika. Försäljningen av 3:e och 4:e generationens cefalosporiner minskade med 15,4 procent, medan försäljningen av kinoloner minskade med 13,6 procent.

Rapporten visar också att situationen i Europa inte är homogen. Medan 16 av de 25 länder som lämnade uppgifter för 2011-2016 rapporterade en minskning av försäljningen av veterinära antimikrobiella medel, ökade användningen med 5 procent eller mer i sex länder under perioden. Med tanke på den stora minskningen av försäljningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i vissa länder, finns det också en potential för minskad antibiotikaanvändning i andra länder, särskilt hos dem med hög konsumtion.

Källa: EMA