Studie visar stärkt effekt av kommande kvarka-vaccin

Studie visar stärkt effekt av kommande kvarka-vaccin
Bioteknikföretaget Intervacc har tagit ytterligare ett steg mot att befästa effekten av sitt kommande vaccin mot kvarka. En ny kompletterande studie visar att hästar som vaccinerats bibehåller ett ”immunologiskt minne” mot sjukdomen 12 månader efter vaccination. Det framgår av ett pressmeddelande.
Resultatet av studien betyder att en återvaccination inom 12 månader, istället för tidigare visade 6 månader, efter grundvaccination mycket snabbt återställer ett skydd.

– Den nya studien, i kombination med tidigare genomförda studier, visar att intramuskulär vaccination med vaccinet Strangvac ger ett effektivt skydd och dessutom ett snabbt immunsvar (boostereffekt) vid återvaccination upp till ett år efter grundvaccination. Detta är glädjande resultat som har stor betydelse inför utformande av riktlinjer och vaccinationsprogram för hur Strangvac kommer användas. I dag saknas ett helt säkert och fullgott vaccin mot kvarka på världs-marknaden, vilket visas av aktuella rapporterade utbrott från hela världen, säger Jan-Ingmar Flock, vd för Intervacc.

Kvarka är anmälningspliktig i Sverige. Antalet konstaterade indexfall har i Sverige årligen legat runt 100 de senaste åren, vilket oftast innebär att många fler hästar i ett stall blir drabbade. Problemen med kvarka finns inom hästnäringen globalt med bara ett undantag för Island – som aldrig tillåter andra hästar att komma in i landet, med anledning av smittorisker.

De nu visade resultaten är ännu ett viktigt incitament för hästägare att först genomföra de två grundläggande vaccinationerna i syfte att förebygga kvarka hos hästar. En återvaccination (booster) med endast en dos inom 12 månader kan därefter inom en vecka ge ett snabbt förnyat skydd. En sådan booster-dos kommer rekommenderas inför en ökad exponeringsrisk för hästarna, exempelvis inför tävlingar, vid transporter eller vid identifiering av ett kvarkafall. Detta är i överensstämmelse med rekommendationer för vaccination mot hästinfluensa.

Strangvac har genomgått kliniska prövningar och säkerhetstester med ett gott resultat. Intervacc avser att under slutet av 2019 lämna in en registreringsansökan för Strangvac, ett nytt rekombinant vaccin mot kvarka hos häst.

Källa: Intervacc

Läs mer om hur vaccinet har forskats fram i nästa nummer av VeterinärMagazinet