Trenden mot större besättningar avtar

Trenden mot större besättningar avtar

Mellan juni 2017 och juni 2018 ökade antalet grisar och nötkreatur medan antalet får minskade. Andelen mjölkkor minskar också. Utvecklingen mot större besättningar har mattats något. Det meddelar Jordbruksverket.

Jordbruksverket för varje år en statistisk undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige. De senaste siffrorna visar att antalet nötkreatur ökade med drygt 5 000 djur mellan juni 2017 och juni 2018 trots att antalet mjölkkor minskade med 2 600 djur. Framför allt ökade antalet am- och dikor, men det fanns även något fler kalvar i juni 2018 än vid samma tidpunkt 2017. Uppgifterna gäller början av sommaren – eventuella effekter av sommarens torka går inte att se i dessa resultat.

Antalet får var drygt 3 procent lägre i juni 2018 än i juni 2017 och även antalet jordbruk som har får har minskat under perioden. Trenden har under en längre period varit att andelen vuxna djur ökat jämfört med andelen lamm. År 1995 gick det 1,36 lamm per vuxet djur. För första gången uppskattas nu att antalet vuxna djur (tackor och baggar) överstiger antalet lamm.

Antalet grisar har ökat med uppskattningsvis 2,3 procent mellan 2017 och 2018. Främst är det antalet slaktgrisar som ökar medan såväl suggor som smågrisar minskar. Sedan 2010 var trenden fram till 2016 att antalet grisar minskade, sammanlagt med 10,9 procent för att de sista två åren öka med 2,9 procent

Utvecklingen mot större och större besättningar har avtagit något under de senaste åren, även om antalet djur per företag fortfarande ökar. På nötkreaturssidan ökar besättningarna mest. En genomsnittlig mjölkgård har 92 mjölkkor 2018 jämfört med cirka 89 mjölkkor 2017. För övriga djurslag är förändringarna mindre. Sett över en längre tidsperiod är det dock storleken på svinbesättningarna som ökat mest under 2000-talet.

Källa: Jordbruksverket