SVA-personal behandlas profylaktiskt för brucella-smitta

SVA-personal behandlas profylaktiskt för brucella-smitta

Ett prov som kommit in till SVA har visat sig innehålla en farlig smitta. Men provet hanterades inte i ett säkerhetslaboratorium. Därför får nu en veterinär och en biomedicinsk analytiker vid SVA profylaktisk behandling.

– Det handlar om en bakterie, en Brucella, som är en klass 3 agens. Man ska hantera den på ett säkerhetslaboratorium, säger Susanne André, sektionschef på SVA.

Det aktuella provet tog på en hund där brucellos från början inte var misstänkt. När det kom in till SVA var provet inte heller klass 3-märkt. Därför analyserades det inte i ett säkerhetslaboratorium utan i ett vanligt klass 2 laboratorium. Där typades bakterien som klass 3 agens.

Inkubationstiden när det gäller zoonosen brucellos kan vara mycket varierande. Enligt Folkhälsomyndigheten sker de flesta insjuknandena inom en månad. Brucellos kan i sällsynta fall orsaka dödsfall hos människa.

Den veterinär och BMA som kan ha kommit i kontakt med smittan får nu förebyggande behandling på infektionsklinik.

Vad gör SVA för att förhindra att det här händer igen?

– SVA har talat med insändaren av provet, och påtalat att de måste märka prover på korrekt sätt vid misstanke om klass 3-smitta. De har tagit vår kritik på allvar.

Men om misstanke inte finns och proven därför hanteras i fel laboratorium, är det då inte ett lotteri för dem som utför analyserna?

– Nej, det kan jag generellt inte säga. Det här är en så extremt ovanlig händelse, säger Susanne André.

Text Håkan Frisell

Fakta om insjuknande vid smitta med brucellos:

De flesta insjuknanden sker inom en månad efter smittillfället. Sjukdomsbilden karakteriseras av långdragna, återkommande feberperioder, huvudvärk, muskelvärk, och trötthet. Sjukdomen kan, om den inte behandlas, pågå under många månader och kompliceras av bland annat led- och skelettinfektioner, hjärtmuskelinflammation, samt hjärnhinneinflammation. Dödligheten hos obehandlade fall är cirka 2 procent.

Källa Folkhälsomyndigheten