Akut veterinärbrist på Öland

Akut veterinärbrist på Öland

Idag onsdag hölls ett stormöte i Algutsrum dit Jordbruksverket kom för att möta lantbrukare, länsstyrelse och veterinärer. Det finns en stor oro för djursäkerheten på Öland framöver. På mötet framkom att det är generell brist i landet på veterinärer som kan arbeta med stora djur på lantbruk och är beredda att arbeta jour kvällar och nätter. Det skriver tidningen Barometern idag.

På Öland är det Ölands veterinärstation som sköter jouren för lantbrukets djur och sedan ett och ett halvt år tillbaka har man inte lyckats rekrytera någon ny veterinär.

– Vi måste ha förstärkning. Sedan i somras har vi haft två journätter i veckan samt ofta helgtjänst samtidigt som vi jobbar alla vardagar. Nu i jul kan vi inte göra som Jordbruksverket och stänga, säger Inga Einvall, en av veterinärerna på Ölands veterinärstation som servar hela Öland, till Barometern.

Hon får medhåll av mjölkbonden Cecilia Riesle Olsson från Norra Möckleby:

– Vi bönder kan inte skaka fram veterinärer, vi har fullt sjå med att hantera foderbrist och jordbruksstöd som kommer sent. Vi behöver veterinärhjälp när djuren blir sjuka och vi måste ha en veterinärlösning fort.

Källa: Barometern