Stiftelsen Hästforskning delar ut 19 Mkr

Stiftelsen Hästforskning delar ut 19 Mkr

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har beslutat tilldela finansiering till åtta nya samt femton pågående projekt under 2019. Totalt rör dig sig om anslag på drygt 19 miljoner. Fem av programområdena avser veterinärmedicin.

Av de beviljade projekten finns fem inom programområdet Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Dessa handlar om koppling mellan fång och förhöjda insulinnivåer i blod, identifiering av gener med negativ effekt på hästens hälsa och välbefinnande, orsak till knähälta hos sporthästar, nervsjukdomen polyneuropati samt kontroll av parasiten stor blodmask.

Tre projekt beviljas inom programområdet Samhällsvetenskap och humaniora och dessa behandlar hästens roll i de norska och svenska samhällena, förskolebarn på ridskola i relation till säkerhet och hästvälfärd samt intervjuer om stallägares syn på förbättrad hästvälfärd.

— Det var som vanligt en tuff uppgift att med tuffa ekonomiska ramar sålla ut de bästa projekten med högsta relevans och vetenskapliga kvalitet, men jag tycker ändå det blev en bra fördelning inom och mellan de två programområdena. Det var också positivt att hälften var samverkansprojekt mellan Sverige och Norge, säger Peter Kallings, avgående forskningschef på Stiftelsen Hästforskning.

De fem nya projekten inom veterinärmedicin som tilldelas medel vid årets utlysning är (huvudsökande och universitet, institut eller motsvarande inom parentes):

  • Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? (Johan Bröjer, SLU)
  • Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst (Sofia Mikko, SLU)
  • Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar (Marie Rhodin, SLU och Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU)
  • Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta (Eva Tydén, SLU)
  • Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer (Siv Hanche-Olsen, NMBU och Gittan Gröndahl, SVA)

Källa: Stiftelsen Hästforskning