Polskt kött från sjuka kor sålt i Sverige

Polskt kött från sjuka kor sålt i Sverige

Kött från det polska slakteri som misstänks sälja kött från sjuka djur har sålts till företag i Sverige. Polska livsmedelsmyndigheter har nu informerat myndigheterna i de länder som tagit emot kött från företaget. I Sverige har det sålts till fyra mindre företag i olika delar av landet. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Det polska företaget misstänks köpa in sjuka djur som de slaktar under de tider på dygnet när slakten inte övervakas av veterinärer. Köttet har märkts som besiktigat av veterinär innan det sålts till företag i olika länder. I Sverige har det sålts i små mängder till fyra mindre företag. Enligt tidningen ATL rör det sig om omkring 250 kilo dåligt kött.

Inom EU finns ett system, RASFF – Rapid Alert System Food and Feed, som används för att skicka varningar mellan länderna. Systemet används när ett land upptäcker att mat som kan vara hälsofarlig har sålts till andra länder. I Sverige är det Livsmedelsverket som tar emot varningarna och tar kontakt med de myndigheter som berörs för att stoppa livsmedlet. I det här fallet Stockholms stad och Livsmedelsverket.

– Företaget har enligt uppgifter sålt obesiktigat kött från sjuka djur. Det ett allvarligt brott mot livsmedelslagstiftningen och helt oacceptabelt, säger Louise Nyholm statsinspektör på Livsmedelsverket.

Företagen som enligt de polska myndigheterna har köpt köttet är Stockholm World AB, Dinc Invest, Globe Food och Vänern Försäljning AB.

Källor: Livsmedelsverket, ATL