Ny rapport visar ökad antibiotikaresistens inom EU

Ny rapport visar ökad antibiotikaresistens inom EU

Antibiotikaresistens bland bakterier som sprids mellan djur och människor fortsätter att öka inom EU, enligt en ny rapport som TT redovisar.

I övervakningen som den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA gjort med smittskyddsmyndigheten ECDC undersöktes antibiotikaresistens hos tarmbakterier från gris och nötkreatur under 2017 i de 28 medlemsstaterna.

Resultatet visar att resistens hos magsjukebakterierna campylobakter och salmonella är hög.

I vissa länder är resistensen så hög att antibiotika inte fungerar mot allvarliga fall med campylobakter, skriver myndigheterna i rapporten som släpptes på tisdagen.

”Rapporten som släpptes i dag borde göra att varningsklockorna ringer — igen. Den visar att vi går in i en värld där fler vanliga infektioner blir svåra, ibland till och med omöjliga, att behandla”, säger EU:s hälsokommissonär Vytenis Andriukaitis i ett uttalande.

Så kallad multiresistens, där bakterier är resistenta mot tre eller fler antibiotikasorter, ökar vad gäller salmonella hos människor och djur. 28,3 procent av salmonellafallen hos människor är multiresistenta, enligt rapporten.

ECDC:s chefsforskare Mike Catchpole är oroad över rapporten och säger att tusentals patienter inom EU får begränsade behandlingsmöjligheter för allvarliga infektioner.

I Sverige är läget bättre än EU i stort och ett exempel som lyfts fram av Statens veterinärmedicinska anstalt är att mer än 70 procent av slumpmässigt utvalda tarmbakterier av typen e-coli från friska grisar är känsliga för relevanta antibiotika.

Källa: TT

Läs hela rapporten här