Kan stresshormoner mätas i urin från katt?

Kan stresshormoner mätas i urin från katt?

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har utvärderat analysmetoder för nedbrytningsprodukterna metadrenalin och normetadrenalin i katturin.

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som markörer för tumörbildning. Adrenalin och noradrenalin bryts snabbt ner i blodet men vissa nedbrytningsprodukter är stabila och kan hos flera djurslag mätas i urin. Denna möjlighet har dock hittills inte undersökts hos katter.

Eftersom katter lätt blir stressade då de kommer till veterinären utvärderades också möjligheten att analysera urinprov taget i hemmiljön från den egna kattlådan med specialsand.

De i studien använda analysmetoderna gav tillförlitliga resultat för nedbrytningsprodukten normetadrenalin men kunde inte med tillräckligt hög säkerhet användas för metadrenalin. Studien visade att normetadrenalin var stabilt i rumstemperatur i upp till 8,5 timmar utan behov av tillsats i urinen, och att resultaten inte påverkades av specialsand.

Sammanfattningsvis visade studien att urinprover från katter som fått kissa hemma i kattlåda med specialsand kan användas för senare analys av normetadrenalin.

Läs hela studien här.

Källa: SLU Foto: Shutterstock