Riskerna med rått kött: Branschföreningen svarar

Riskerna med rått kött: Branschföreningen svarar

Branschföreningen Svenska Färskfoder svarar på SLU:s och SVA:s forskning om att färskt kött till hund kan vara skadligt för människor. Föreningens huvudpoäng är att allt rått kött bör behandlas med god livsmedelshygien.

Så här lyder svaret:

Oprocessat (rått) kött kan innehålla bakterier i olika mängd. Lite beroende på köttslag och ursprung och givetvis även beroende på hantering. Vissa bakterier är naturliga och andra har framkommit på grund av människans djurhantering. Detta gäller både våra egna råvaror (läs; människomat) samt det färskfoder vi väljer att ge våra hundar. Därför ska färkfoder hanteras precis på samma sätt som man hanterar färsk kyckling som vi tillagar till oss själva. Efter hantering av köttet ska man tvätta händerna med varmt vatten och använda en bra tvål eller diskmedel. Eventuella köksredskap och hundskålar ska även de diskas noggrant i varmvatten med diskmedel. Maten ska förvaras i försluten behållare med lock i kyl eller frys. Det handlar alltså om vanlig god livsmedelhygien.

Vi som leverantörer och tillverkare köper våra råvaror på de slakterier som tillhandahåller livsmedel. Vi köper och använder de delar som människan inte vill ha som till exempel kycklingskrov, vom, vissa organ och köttavskär. Detta betyder att köttet går igenom en rad prover innan det hamnar i butik. Djuruppfödaren gör tester, slakteriet gör tester, vi tillverkare gör tester, norksa livsmedelsverket gör tester och det gör även Jordbruksverket i Sverige. Om någon farlig bakterie upptäcks stoppas produktionen alternativt återkallas råvaran. Det är samma rutiner som för humanvara. Vi gör även egenkontroller regelbundet av både utrustning och försvaringslokaler (frysrum). Precis som SLU skriver så är bakterierna som framkommit i testet ofarliga för hundar. Deras tarm/matspjälkningssystem är gjorda för att hantera rått kött med de eventuella bakterier som finns där. Vi färskfoderföretag och våra konsumenter anser att hälsofördelarna med färskfoder jämört med torrfoder/processat foder är väsentligt större än eventuella risker men hanteringen.

Hundar har funnit sida vid sida med oss människor i tusentals år och att förändra hela deras diet på mindre än 60 år skapar otroligt stora problemför dem, därav alla allergier, magproblem som tandproblem som vi ser i dag. Vi rekommenderar våra konsumenter att hantera färskfoder precis som de råa köttråvaror de handlar till sig själva. Som ovan; genom att tvätta händerna noggrant med varmt vatten och en bra tvål eller diskmedel. Eventuella köksredskap och hundskålar ska diskas noggrant i varmvatten med diskmedel. Maten ska förvaras i försluten behållare i kyl eller frys. Håll en god köksmedelshygien.

Källa: Branschföreningen Svenska Färskfoder