Svenskarna äter mindre importerat kött

Svenskarna äter mindre importerat kött

Under 2018 minskade svenskarnas förbrukning av importerat kött för andra året i rad, samtidigt som den svenska köttproduktionen ökade och handelsnettot förbättrades, uppger Jordbruksverket

Både den minskade förbrukningen av importerat kött och en ökad marknadsandel för svenskt kött beror ett växande intresse för hållbarhetsfrågor i samhället, enligt verket.

– En ökad efterfrågan på vegetarisk mat får fortsatt genomslag på köttkonsumtionen. Klimathänsyn, hälsofokus, mattrender, och djuretik är faktorer som brukar lyftas fram. Allt fler konsumenter kopplar också ihop svenska mervärden med olika hållbarhetsaspekter, vilket ger en ökad andel svenskt kött och matfågel på tallriken, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare.

Fyra delar i utvecklingen av köttmarknaden stack ut 2018:

  • Produktionen fortsatte överlag att öka. Under 2018 ökade produktionen av nöt-, gris- och lammkött med 3,6–6,5 procent. Produktionen av matfågel minskade med 1,5 procent, men minskningen kommer efter en lång period av konstanta ökningar. Dessutom påverkades kläckningen av kycklingar negativt av den extrema sommarvärmen.
  • Förbrukningen av kött och matfågel minskade. Under 2018 minskade konsumtionen uttryckt i slaktad vikt, med 2,5 procent (‑2,2 kg). Detta gav en förbrukning på 83,5 kg/capita 2018. Detta var andra året i rad som förbrukningen av kött sjönk, vilket ger den mest långvariga minskningen efter decennier av mestadels ökad förbrukning.
  • Importen minskade. I samband med att debatten om antibiotika till lantbrukets djur blossade upp 2014 minskade importen av griskött kraftigt. Sedan 2017 har även importen av nötkött, lammkött och matfågel minskat. Importminskningen beror på att svenska mervärden får större betydelse för konsumenterna. Den svaga svenska kronan har dessutom missgynnat import.
  • Svenskarna åt en större andel svenskt kött och matfågel.Sammanfattningsvis innebär denna utveckling att den svenska marknadsandelen för kött och matfågel fortsatte att stiga 2018, med 2,5 -7,7 procent. Intresset är stort för närproducerad och hållbar mat och allt fler konsumenter blir medvetna om att svenskproducerad mat har starka mervärden kopplade till miljö och djurvälfärd. Högkonjunktur innebär också att konsumenter har råd att värdera andra egenskaper än lågt pris.

Jordbruksverket följer även marknaden för mejeriprodukter. En sammanvägning av samtliga mejeriprodukter visar att produktion, export, förbrukning per capita och svensk marknadsandel minskade under förra året medan import och total förbrukning ökade.

Källa: Jordbruksverket