Låg förekomst av campylobacter i svensk kyckling

Låg förekomst av campylobacter i svensk kyckling

Betydligt färre svenska slaktkycklingar är bärare av campylobacter än genomsnittet i Europa. Myndigheterna för en dialog med branschen för att hålla förekomsten av campylobacter på en låg nivå. Fokuset på noggranna hygienregler för kycklingproducenter har gett resultat, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Årligen smittas cirka 9 miljoner människor i Europa av campylobacter enligt European food safety authority. Det är den zoonos, sjukdom som smittar mellan djur och människa, som ökar mest.I genomsnitt är 34,5 procent av europeiska besättningar av slaktkyckling bärare av campylobacter. Vissa europeiska länder har betydligt högre förekomst, över 70 procent medan Sverige ligger lågt, endast 8,7 procent under 2018.

Jordbruksverket har godkänt ett kontrollprogram som drivs av branchorganisationen Svensk Fågel, som syftar till att minimera förekomsten av campylobacter i svenska besättningar. Producenterna måste bland annat följa noggranna hygienregler. Dessutom har samarbetet mellan branschen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt intensifierats sedan 2016. Om det ses en oväntad ökning av campylobacter tillsätts dessutom en arbetsgrupp som än mer noggrant följer utvecklingen av smitta för att snabbt kunna vidta åtgärder när det krävs.

– Det är viktigt att arbeta med framförhållning så att vi ska kunna agera snabbt vid ett eventuellt utbrott. Att vi har ett samarbete mellan humanhälsan och djurhälsan är en annan framgångsfaktor som gör att vi kan följa utvecklingen av smitta ännu bättre så att vi direkt kan komma ur startblocken, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Källa: Jordbruksverket Foto: Kateryna Kon/Shutterstock