Miljögifter kan ge hästar metabolt syndrom

Miljögifter kan ge hästar metabolt syndrom

Ny forskning har visat på samband mellan hormonstörande kemikalier i hästarnas miljö och utvecklingen av metabolt syndrom. Det framgår av en studie som genomförts vid University of Minnesota i USA.

Hur och i vilken mån hästar exponeras för hormonstörande ämnen som förorenar betesmarker, är dåligt dokumenterat. En första studie visar att dessa kemikalier kan spela en roll i utvecklingen av equine metabolic syndrom, en endokrin sjukdom som liknar diabetes hos människor. Upptäckten har gjorts av forskare vid University of Minnesota, vars arbete har finansierats av Morris Animal Foundation. Deras studie kan delvis förklara varför svårighetsgraden av det metabola syndromet hos hästar kan variera, rensat för faktorer som övergödning, brist på motion och säsong. Kunskapen om hur miljögifter orsakar sjukdom kan bidra till man hittar metoder att minska hästarnas exponering för miljöföroreningar.

I studien analyserade forskare plasman från 301 ponnyer och hästar från 32 olika gårdar i USA och Kanada. De fokuserade på raserna welsh cob och morganhäst som båda har lättare än andra att drabbas av equine metabolic syndrome. Forskarna mätte de nivåer av hormonstörande ämnen som binder till hästens östrogen- och AhR-receptorer. Samtidigt fastställde de om huruvida blodprovet från varje häst stämde överens med syndromets metabola profil (insulinutsöndring och blodglukosnivå före och efter att man givit söt mat).

Studien visar att hormonstörande ämnen fanns i hästarnas plasma och att graden av ackumulering förklarade vissa miljövariationer. Dock kunde den exakta mekanismen eller och dos-respons-förhållandet fastställas. Men detta sägs vara första gången forskare har kunnat se ett samband mellan hormonstörande ämnen och de fenotypa komponenterna i klinisk sjukdom hos tamdjur.

Kemikalier som stör det endokrina systemet finns i allmänhet i naturen på grund av människor. De återfinns bland annat i bekämpningsmedel, plast och kosmetika, och kan efterlikna eller blockera naturliga hormoner. Hästar kommer sannolikt i kontakt med dessa föroreningar via bete.

Nu återstår att studera betydelsen av sambandet mellan hormonstörande ämnen och metaboliskt syndrom hos hästar. Detta kommer att stå i fokus vid den framtida forskning som behövs för att fördjupa kunskapen om denna sjukdom.

Källa: Vétitude.fr