Nu finns forskningspengar att söka

Nu finns forskningspengar att söka

I dag bjuder Stiftelsen Hästforskning (SHF) in till forskningsansökningar i den årliga öppna utlysningen. Totalt omfattar utlysningen 12,5 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor, varav 60 procent är avsatt för veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nytt för i år är att SHF lanserar egen handbok för sökande och granskare. Dessutom har två mallar tagits fram för att underlätta rapporteringsarbetet för pågående projekt; en mall för fortsättningsansökningar och en för slutrapporter.

– Vi har haft fokus på utveckling, samt förenkling för de sökande och har därför uppdaterat den tidigare använda handboken med avsikten att anpassa anvisningarna till förutsättningarna inom hästforskning. Vi hoppas att detta innebär ett förtydligande för vad som förväntas av sökande projekt till SHF, säger forskningssekreterare Lina Bengtsson.

Årets utlysning är på totalt 12,5 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora. Stiftelsen uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen.

Utlysningen sker i två steg. Det första görs i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och ska då skicka in en fullskalig forskningsansökan. Ansökningen skrivs på engelska både i steg 1 och steg 2 med en sammanfattning på svenska eller norska. Precis som i förra årets utlysning finns ingen övre begränsning för OH-kostnader.

Viktiga datum

  • Steg 1 öppnar 2 april 2019, 11.00
  • Steg 1 stänger 10 juni 2019, 15.00
  • Steg 2 öppnar 3 september 2019, 11.00
  • Steg 2 stänger 1 oktober 2019, 15.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2019

Mer information om utlysningen på SHF:s hemsida