EU viktigare för livsmedelssäkerheten än väljarna tror

EU viktigare för livsmedelssäkerheten än väljarna tror

EU har lyft konsumentsäkerheten med frågor om djurhälsa, djurskydd och livsmedelssäkerhet till världsledande nivå. Det behöver väljarna veta, skriver Martin Wierup, professor emeritus vid SLU i en debattartikel i DN.

Poängen i Martin Wierups långa artikel är att väljarna får veta för lite om de områden där EU lyckas bättre än enskilda länder skulle göra. Flera viktiga fördrag, lagar och åtgärder som EU har genomfört på det veterinära området har skapat en livsmedelssäkerhet som gynnar konsumenter i hela unionen, och Sverige har varit ledande i det arbetet. Smittspridning har stoppats och sjukdomsutbrott har drastiskt minskat genom ett effektivt samarbete över landgränserna. Det är bland annat det som gör att svenskar nu exempelvis kan köpa italiensk parmaskinka i Sverige.

Den livsmedelskontroll som infördes 2002 och den nya livsmedelsmyndigheten EFSA har blivit en garant för att beslut är evidensbaserade och inte grundade i politik eller lösryckta fakta, skriver Martin Wierup, som påpekar att Sverige som litet land inte hade klarat detta lyft av konsumentsäkerheten på egen hand, samtidigt som Sverige tack vare EU kan påverka utvecklingen i hela unionen ”när vår kompetens och våra argument är hållbara”.

Frågor som av flera medlemsstater tidigare ansåg som oväsentliga, som djurskydd och kontroll av salmonella, drivs nu framgångsrikt av EU.

Men nu behöver Sverige göra mer, anser Martin Wierup. Ett förslag är att ”lämna livsmedelskedjans splittrade myndighetsstruktur där samma myndigheter dessutom både skall kontrollera och främja lantbruket”.

Källa: DN Foto Gösta Knochenhauer, Mostphotos