Möjligt minska infektionsspridning vid AI utan antibiotika

Möjligt minska infektionsspridning vid AI utan antibiotika

Metoden kolloidcentrifugering, som har utvecklats för att selektera fram de bästa spermierna ur ett prov, skulle med vissa modifieringar kunna vara ett alternativ till att tillsätta antibiotika i den spädningsvätska som spermierna levereras i för att förhindra infektionsspridning vid artificiell insemination.

Rutinen att tillsätta antibiotika, som fastställs av Jordbruksverkets förordningar, riskerar att bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens och det finns ett behov av att utveckla nya metoder.

I en studie utförd av en forskare vid SLU har en kolloid som anpassats för praktisk användning till galtsperma testats.

Kolloidcentrifugering innebär att spermieprovet centrifugeras genom en densitetsgradient av kiselpartiklar och metoden skulle potentiellt även kunna användas för att skilja spermierna från eventuella bakterier.

I studien centrifugerades ejakulat från nio galtar genom kolloiden. Prover togs före och efter centrifugering för att bedöma bakteriemängd och spermiekvalitet.

I de flesta spermieprover som centrifugerades genom kolloiden återfanns inga bakterier, och bakterieantalet i resterande prover var mycket lågt. Det var ingen stor skillnad i spermiekvalitet.

Studien visar att centrifugering av galtspermier genom en modifierad kolloid avsevärt minskar mängden bakterier i spermieprov, utan användning av antibiotika.

Länk till studien här.

Källa: SLU Foto: Shutterstock