Feta hundar har lägre nivåer av en fettransportör

Feta hundar har lägre nivåer av en fettransportör

Överviktiga hundar ha lägre nivåer av metaboliten karnitin, visar en undersökning gjord vid SLU.

I Sverige uppskattas ungefär hälften av alla hundar vara överviktiga. Forskning har visat att övervikt påverkar hundars hälsa negativt, bland annat kan rubbningar i ämnesomsättningen uppstå. Denna studie visade lägre nivåer av fettransportören karnitin hos överviktiga hundar.

I en studie utförd vid SLU undersöktes 28 friska privatägda labradorhanar med varierande hull. Hundarnas hullbedömdes och gruppindelades som normalviktiga eller överviktiga. Blodprover samlades från alla hundarna och blodplasman analyserades för att studera hundarnas metabolom. Metabolomet är ett samlingsnamn för kroppens nedbrytningsprodukter, vilka kan ge viktig information om fysiologiska processer såsom ämnesomsättningen.

De överviktiga hundarna visade sig ha lägre nivåer av metaboliten karnitin. Karnitin är ett ämne som transporterar fettsyror in i cellens förbränningsapparat, mitokondrien, och de låga nivåerna kan utgöra en brist som möjligen påverkar de överviktiga hundarnas fettomsättning. Huruvida hundarna blir överviktiga av låga halter av karnitin, eller om nivåerna sjunker till följd av övervikt, och fodrets eventuella inverkan behöver dock undersökas vidare i långtidsstudier.

Länk till publikationen här

Källa: SLU