Så ska onödig avmaskning på häst minskas

Så ska onödig avmaskning på häst minskas

Häst-appen preVet och laboratoret Vidilab utökar sitt samarbete i syfte att minska onödig avmaskning på häst och därmed resistens mot avmaskningsmedel. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidilabs tjänst ”kollamaskens” årliga 65 000 träckprovsvar på häst kommer att kunna nås och hanteras av hästägare i preVets app. Det innebär att hästägaren bland annat kan följa pågående träckprovsärende samt få tillgång till all sin provsvarshistorik från 2014.

Regelbunden träckprovtagning är ett viktigt led i arbetet mot anthelmintikaresistens, alltså resistens mot avmaskningsmedel. 20 procent av alla hästar äldre än fyra år står för 80 procent av parasiterna. Det betyder att endast var femte häst egentligen behöver avmaskas.

Dessutom visar historiska träckprovsdata att det oftast är samma individer som behöver avmaskas varje år, samtidigt som individer som aldrig eller sällan behöver avmaskas kan identifieras.

– Samarbetet med preVet förenklar för både våra kunder och laboratoriet. Vi tror även att denna satsning kommer att leda till en ökad förståelse hos djurägare om hur viktigt det är att samla all information om djuret på ett säkert och lättillgängligt sätt, säger Bitte Ljungström, vd och grundare av Vidilab AB

preVets app riktar sig till hästägare, veterinärer och andra i teamet runt hästen. Alla fakta om hästen samlas på en plats, så att teamet kring hästen har tillgång till samma information, både i vardagsarbetet och vid sjukdom eller skada. Med en knapptryckning kan hästens historik tillsammans med aktuell status skickas till veterinären, som direkt får en helhetsbild som komplement vid undersökning.

Källa och foto: Vidilab/preVet