Norska hundar dör av blodiga diarréer

Norska hundar dör av blodiga diarréer

Allt fler norska hundar har dött av blodiga diarréer. Det är oklart om det rör sig om en smittsam sjukdom. Både Jordbruksverket och SVA uppmanar svenska hundägare att vara försiktiga. Det skriver DN.

Enligt tidningen har omkring 30-40 fall hittills rapporterats, och 23 hundar har dött. De flesta fall finns inom Oslo-området.

Norska Veterinærinstituttet har obducerat fyra hundar. Tre av dem bar på bakterierna Clostridium perfringens och Providencia alcalifaciens. De norska myndigheterna vet ännu inte om hundarna blivit sjuka av samma bakterie eller om det rör sig om flera isolerade händelser.

– Vi undersöker brett vad som ligger bakom utbrottet. Vi tittar närmare på om det kan vara infektioner, förgiftning, bakterier eller virus. Vi utesluter ingenting, säger Ann Margaret Grøndahl, sektionschef på norska myndigheten Mattilsynet till NRK.

Svenska Jordbruksverket följer utvecklingen men har ännu gått ut med några varningar vad gäller att åka över gränsen. Men smittskyddshandläggare Karin Åhl uppmanar ändå alla hundägare att vara försiktiga.

SVA anser inte att hundägare ska vara väldigt oroliga, men råder också till försiktighet. Svenska kennelklubben tillåter tills vidare inte norska hundar delta i utställningar i Sverige.

Källa: Dagens Nyheter

Följ utvecklingen här.