Fortsatt minskad antibiotikaanvändning

Fortsatt minskad antibiotikaanvändning

En ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, visar att många länder i Europa fortsätter att minska användningen av antibiotika i djur. Den totala försäljningen av veterinärantibiotika i 25 länder i Europa minskade med mer än 32 procent mellan 2011 och 2017.

Lägst är försäljningen i Island, Finland, Norge och Sverige. Den låga svenska siffran förklaras till stor del av att vi sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom.

Tyskland och Nederländerna har under samma tid minskat försäljningen med cirka 60 procent.

– Men det är fortfarande mycket stora skillnader mellan länder. Den kraftiga minskningen i vissa länder talar för att även andra borde kunna nå liknande resultat, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert vid SVA.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket har bidragit med uppgifter. SVA bidrar också med expertis som stödjer EMA:s arbete med insamling och analys av data.

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. Enheten PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land, uttryckt i kilo. Detta görs för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer mellan länderna. Måttet är dock trubbigt och siffrorna ska därför tolkas med försiktighet.

Källa: SVA och EMA