Ökad kunskap ger bättre hästvälfärd

Ökad kunskap ger bättre hästvälfärd

Vad är bra hästvälfärd? Lär sig hästar genom att tänka efter, eller gör de bara som andra hästar? Hur undviker man att stressa hästar? Hur får hästen den bästa starten i livet?

Deltagare och föreläsare på kursen Equitation Science har vänt ut och in på både de och andra frågor som rört vetenskapens syn på hästvälfärd, under en vecka på Ridskolan Strömsholm. Där har hållits Nordens första högskolekurs på avancerad nivå i ämnet för både yrkesverksamma och forskare.

Kursen är ovanlig i och med att den både tagit emot doktorander och personer som arbetar praktiskt inom hästnäringen.

– Det var en utmaning och ett tillfälle till kunskapsutbyte och dialog. Det finns ett behov av vidare utbildning för både studenter och yrkesverksamma, där vi haft mindre möjligheter än andra länder. Nu kan vi främja bästa praxis, säger kursledaren Elke Hartmann vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i en intervju i ATL.

Deltagarna har kommit inte bara från Sverige utan också från Finland, Norge, Brasilien och Australien. Forskarna som har undervisat har till stor del också varit tillresta från till exempel Danmark, Island och Australien.

Kursen Equitation Science riktar sig såväl till studenter på doktorand- och mastersnivå som till personer som arbetar inom hästnäringen. Equitation science handlar om hästen i någon form av träning som baseras på forskning för att säkerställa och lyfta hästens välfärd och människans säkerhet.

Dr Elke Hartmann initierade kursen tillsammans med Maria Vilain Røvang. Den finansieras av det nordiska nätverket The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network, NOVA, där SLU samt dess forskarskola Graduate School for Veterinary Medicine and Animal Science, GS-VMAS, ingår. Kursen är den första i sitt slag i Norden.

28 deltagare, varav 14 studenter, har nyligen lyssnat på föreläsningar, diskuterat forskningsresultat och gjort praktiska övningar på Ridskolan Strömsholm. Det är också klart att kursen får en fortsättning nästa år.

Källa: ATL
Foto: Mostphotos