SLU-professorer bakom manual för minskad antibiotikaanvändning

SLU-professorer bakom manual för minskad antibiotikaanvändning

SLU deltar i lanseringen av manualen ”Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry”, vars syfte är att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållning.

Arbetet med att skriva manualen är ett uppdrag från FAO till SLU där professorerna Susanna Sternberg-Lewerin och Ulf Magnusson (bilden) har lett en arbetsgrupp med ett tiotal internationella experter, däribland svensk expertis från Jordbruksverket och SVA.

– Manualen handlar om hur man genom att förbygga sjukdomar kan minska behovet av antibiotika inom djurhållning.Vi har fokuserat på fjäderfä- och grisuppfödning eftersom det är där som mest antibiotika används globalt, säger professor Ulf Magnusson som var på plats i Rom för att presentera manualen.

Lanseringen skedde på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s högkvarter i Rom. Med fanns också Sveriges ambassadör i Italien, representanter från Näringsdepartementet, FAO:s ställföreträdande generaldirektör och chefsveterinär. Lanseringen är en del av World Antibiotics Awareness Week som nu pågår.

Att SLU och Sverige fått förtroendet att leda arbetet med att ta fram manualen beror på att Sverige är världsledande på att använda små mängder antibiotika och samtidigt hålla friska och högproduktiva djur, enligt Ulf Magnusson.

Manualen handlar inte bara om sjukdomsförebyggande åtgärder utan också hur man kan minska antibiotikaanvändningen genom ett medicinskt rationellt användande. Detta handlar bland annat om att inte ge antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte, att behandla sjuka djur individuellt och att undvika antibiotika som är kritiska för humanmedicinen.

Manualen finns för närvarande bara på engelska men kommer att översättas till alla FAO:s officiella språk eftersom intressent blivit så stort.

Manualen kan laddas ner här

Källa: SLU