Stora slakterier riktar kritik mot Livsmedelsverket

Stora slakterier riktar kritik mot Livsmedelsverket

Större slakterier ger Livsmedelsverket underbetyg när det gäller att bedöma olika företag på ett likvärdigt sätt. Detta visar resultatet av två nya undersökningar som Livsmedelsverket gjort. Samtidigt påpekar verket att många slakterier och vilthanteringsanläggningar ändå är nöjda med Livsmedelsverkets kommunikation och förmåga till dialog med dem.

Förra året inleddes ett arbete på Livsmedelsverket för att effektivisera och utveckla den kontroll myndigheten utför i samband med slakt på landets slakterier och vilthanteringsanläggningar. Två undersökningar har genomförts under sommaren och hösten 2019. En enkätundersökning skickades till samtliga företag, drygt 200 stycken, medan djupintervjuer gjordes med 20 företag.

De två undersökningarna ger en relativt samstämmig bild. Slakteriföretagen är i stort sett nöjda med hur Livsmedelsverkets inspektörer uppträder och kommunicerar när de utför kontroll. Företagen har också förtroende för att kontrollen bidrar till att maten är säker att äta och att ingen blir lurad om vad maten innehåller. Däremot upplever flera företag att Livsmedelsverket inte ställer samma krav på alla företag, att kontrollen inte är likvärdig.

ꟷ Det är så klart inte bra att få underbetyg på några områden, men detta bekräftar vikten av flera olika insatser vi nu gör för att effektivisera och utveckla kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar, säger Eiríkur Einarsson, chef för Område kontroll på Livsmedelsverket.

Det är de större företagen som är mest kritiska till Livsmedelsverkets förmåga att behandla företagen likvärdigt.

ꟷ Vi vill att företagarna ska uppleva vår kontroll som likvärdig och effektiv. För att det ska bli så krävs det fortsatta insatser från vår sida. Vi kommer också att fortsätta diskutera med företagarna och branschföreträdare för att öka förståelsen för vår uppgift och våra bedömningar, säger Eiríkur Einarsson.

En förbättring som redan är genomförd, skriver Livsmedelsverket, är att all kontroll i samband med slakt av fjäderfä nu utförs av ett särskilt team. Tidigare var de som utförde kontrollen utspridda på flera avdelningar inom Livsmedelsverket. Att samla kontrollen i ett team stärker kompetensen och ökar likvärdigheten.

Ladda ner rapporten här

Källa: Livsmedelsverket