Svinpesten breder ut sig – vaccin långt borta

Svinpesten breder ut sig – vaccin långt borta

Afrikansk svinpest är fortfarande ett stort problem i stora delar av världen och ett orosmoln i Sverige. Trots intensiv forskning kommer något vaccin troligen inte att komma fram inom kort. Det skriver tidningen ATL.

SVA skulle behöva ha in fler döda vildsvin för att kunna bedöma om och när den afrikanska svinpesten når Sverige, skriver tidningen. Hittills i år har 27 döda vildsvin kommit in och analyserats, men fler behövs. Tills vidare är bedömningen att risken för att smittan ska nå Sverige är oförändrad.

– Ju fler människor som kommer till Sverige från smittade områden, desto större är risken. Men samtidigt hoppas vi att alla informationsinsatser som görs minskar risken, säger tillförordnad statsepizootolog Karl Ståhl vid SVA till tidningen.

Smittan sprider sig i världen. Alla länder i östra Europa samt Belgien har smittan, även om man i Belgien har hållit den borta från tamgrisar. Positiva signaler har kommit från Estland och Lettland, medan Rumänien är ett stort problem. Vad gäller Asien är smittan mycket utbredd.

Forskare över hela världen försöker få fram ett vaccin mot afrikansk svinpest, men arbetet går inte så fort som man skulle önska. En spansk forskargrupp har nyligen fått ett EU-anslag på 10 miljoner euro.

– Ingen är nära ett vaccin. Alla befinner sig på experimentstadiet, Karl Ståhl till ATL.

Han oroar sig för att kinesiska forskare ska gå för fort fram och testa ett vaccin pressade av kinesiska staten. Det kan göra mer skada än nytt,a menar han.

Källa: ATL