DV rycker in för att bistå Kalmar Veterinärstation

DV rycker in för att bistå Kalmar Veterinärstation

Kalmar Veterinärstation, som är en ekonomisk förening, får hjälp av Distriktsveterinärerna att klara jourverksamheten. Det meddelar Jordbruksverket.

Sedan ett par månader står det klart att Kalmar Veterinärstation enbart kommer att ha två veterinärer från och med årsskiftet, från att ha varit tio för nio år sedan. Veterinären Rikard Carlzén, ordförande i den ekonomiska föreningen, har därför vänt sig till Distriktsveterinärerna för att få be om hjälp att hålla beredskap på kvällar och helger.

Nu meddelar Jordbruksverket att Distriktsveterinärerna kommer att bistå i beredskapsarbetet under en övergångsperiod – tills det finns en mer långsiktig lösning på plats.

– Vi har gjort bedömningen att det i Kalmar kan finnas möjligheter till att hitta samarbetsformer om vi ger Kalmar Veterinärstation och andra verksamma veterinärer tid att hitta dem. I Kalmar finns det flera verksamma veterinärer i dagsläget och vår preliminära bedömning är att det finns förutsättningar för samarbetsformer, säger Anna Wretling Clarin på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har regeringens uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till veterinärer för att alla djur i människans vård ska kunna få hälso- och sjukvård.

– Vi kommer direkt i början av nästa år att bjuda in alla berörda aktörer för att se hur vi kan hitta en väg framåt. Samverkan är nyckeln för att hitta en lösning. Ett gott djurskydd är allas ansvar, avslutar Anna Wretling Clarin.