Hästforskningsprojekt får finansiering

Hästforskningsprojekt får finansiering

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sex nya forskningsprojekt inom områdena veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap.

Inom området veterinärmedicin finns två olika projekt som handlar om hästens luftvägar, en ettårig pilotstudie kring karaktärisering av sjukdom i luftvägarna, samt ett tvåårigt projekt kring objektiv mätning av övre luftvägsförträngning. De andra fyra projekten handlar om cannabinoider, parasitsjukdomar, ekvint metabolt syndrom (EMS) och utfodring.

–Beredningsgrupperna har haft ett tufft jobb att välja ut årets beviljade projekt bland ett stort antal ansökningar med hög kvalitet. De beviljade projekten representerar flera viktiga områden med hög relevans för hästen och hästnäringen, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Här är de nya projekten som tilldelas anslag:

  • Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst (Matilda Lampinen Salomonsson, SVA)
  • Karaktärisering av luftvägsjukdom hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler: en pilotstudie (Amanda Raine, Uppsala Universitet)
  • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet)
  • En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång (Johan Bröjer, SLU och Siv Hanche-Olsen, Norges miljø og biovetenskaplige universitet, NMBU)
  • Overgangen fra vinterfôring til vårbeite – Metabolsk respons relatert til fôr og helse hos hest (Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU)
  • Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste (Erik Strand, NMBU)

Totalt beviljas de nya projekten anslag om cirka 6,2 miljoner (då ingår även två projekt inom humaniora och samhällsvetenskap) och de pågående projekten beviljas fortsatt finansiering om cirka 11,8 miljoner för 2020.

Källa: Stiftelsen Hästforskning