Ny diagnosmetod för maskar hos nötkreatur

Ny diagnosmetod för maskar hos nötkreatur

Forskare vid SLU har tagit fram en ny metod för att diagnostisera nötkreaturens två vanligaste parasiter. Metoden bygger på kvantifiering av maskarnas DNA.

Parasiter är vanligt förekommande hos betande nötkreatur i Sverige. Särskilt löpmagsmask (Ostertagia) kan vid riklig förekomst påverka djurens välfärd, hälsa och produktivitet negativt. På senare tid har en ökning av resistens mot de läkemedel som används vid avmaskning observerats. Därför behövs nya känsliga analysmetoder som underlättar övervakning av parasitbördan i infekterade besättningar.

Med enkel, effektiv parasitkontroll som mål har forskare vid SLU tagit fram en ny analys för nötkreaturens två vanligaste parasiter, löpmagsmask och tunntarmsmask (Cooperia). Metoden bygger på så kallad Digital Droplet PCR, med vilken maskarnas DNA kan kvantifieras med hög precision och känslighet.

Genom att utnyttja små skillnader i maskarnas arvsmassa kan den nya metoden bestämma mängden löpmagsmask och tunntarmsmask i prover som ofta innehåller en blandning av de olika maskarna. Utvärdering av analysmetoden visar att den är tillförlitlig och att den sannolikt kommer kunna användas både till gräs- och träckprover, även om detta behöver studeras ytterligare.

Länk till publikationen här

Källa: SLU