Bajsprov kan ge besked om tandstatus hos häst

Bajsprov kan ge besked om tandstatus hos häst

En regelbunden genomgång av hästens tänder är en självklarhet för de flesta. Nu föreslår forskare att hästens bajs borde analyseras för att få svar på frågor om tandstatus. Det skriver Hippson i en artikel.

Ett brasilianskt forskarlag har undersökt vilken effekt ett besök hos ”hästtandläkaren” kan ha. Forskarna undersökte 30 vuxna hästar som alla hade någon form av milda eller måttliga tandproblem – till exempel hakar, vågbett eller mellanrum mellan tänderna. Hästarna hade inte tidigare fått regelbundna genomgångar av sina tänder, även om de alla hade saker som behövde åtgärdas.

Hästarna ställdes på en foderstat med bara hö och man mätte sedan längden på de fibrer som fanns i deras bajs, som ett mått på hur väl fodret var tuggat. Efter att hästarnas tandproblem hade åtgärdats kunde forskarna se att fiberlängden i bajset hade minskat med runt en tredjedel, från i genomsnitt 3,27 till 2,15 millimeter. Det tyder på att fodret hade tuggats bättre, vilket troligen även innebär en högre smältbarhet.

I en brittisk studie ställde forskarna samma frågor som i det brasilianska fallet, men på åsnor. Forskarna undersökte 20 vuxna åsnor innan deras tänder åtgärdades och därefter sex veckor efter behandling. Där såg man att fiberlängden minskade när tänderna var bättre. De konstaterade även att en fiberlängd på mer än 3,3 millimeter, det vill säga i princip samma fiberlängd som hästarna i den brasilianska studien hade innan de hade behandlats, hade ett tydligt samband med tandproblem.

Både det brittiska och det brasilianska forskarlaget föreslår att analyser av fiberlängden i bajs skulle kunna användas som en relativt enkel och djurvänlig undersökningsmetod, för att utröna om hästdjur har tandproblem som påverkar deras möjlighet att tillgodogöra sig fodret optimalt.

Källa: Hippson Foto: Mostphotos

Läs hela artikeln här.