Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Nu genomför Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med det franska forskningsinstitutet INRA, ett projekt med målet att ta fram en ny metod för att snabbt och enkelt påvisa resistens hos spolmaskar. Det innebär att det också blir enklare för djurägare att undersöka resistensstatus och anpassa behandlingen efter denna.

Läkemedelsresistens hos spolmask som infekterar häst är ett ökande problem hos föl i Sverige och resten av världen. Spolmaskinfektion kan ge symptom som näsflöde, hosta, raggig päls och dålig tillväxt. Vid mycket stor parasitbörda kan maskarna fylla hela tunntarmen med kraftig kolik och eventuellt dödsfall som följd.

För att undersöka resistensförekomst hos spolmask finns idag endast en tillgänglig metod, Fecal egg count reduction test. Metoden går ut på att antal parasitägg i fölens träck räknas före och efter avmaskning, varefter behandlingseffekten beräknas. Metoden är tidskrävande och därför skulle en metod där parasitens resistensstatus undersöks i laboratoriemiljö spara mycket arbete för hästägare.

Den nya metoden, som testas och utvecklas i forskningsprojektet, utförs genom att ett samlingsprov träck tas från samtliga föl på en gård och skickas till ett laboratorium, där parasitäggen i träcken renas fram och får utvecklas till larver. Larverna behandlas med olika läkemedel, varefter deras rörlighets mäts med ett laserinstrument. Om larverna är känsliga för det testade läkemedlet kommer de att röra sig mindre, medan resistenta larver kommer att vara lika rörliga som innan behandlingen.

Källa: SLU