Överlevare från afrikansk svinpest blir inte smittbärare

Överlevare från afrikansk svinpest blir inte smittbärare

Grisar som har haft afrikansk svinpest och överlevt är troligen inte kroniska smittbärare av sjukdomen, vilket är en vanlig uppfattning. Det visar en granskning av den publicerade forskningen som genomförts av SLU och SVA.

Afrikansk svinpest är vanligen dödlig för drabbade grisar men en del djur överlever. Det finns en etablerad uppfattning att sådana grisar blir kroniska smittbärare, vilket om det är sant har stor betydelse för spridning av sjukdomen. Forskare från SLU och SVA har granskat den hittills publicerade forskningen inom området för att bedöma det vetenskapliga stödet för kroniskt bärarskap av afrikansk svinpest.

En omfattande litteratursökning fann 39 relevanta publikationer som granskades av forskargruppen. Det visade sig att en tydlig definition av kroniskt bärarskap saknades och att i princip alla grisar som överlevt sjukdomen klassats som smittbärare. Studierna i materialet visade att tillfrisknade grisar inte urskiljer virus under någon längre tid och att de grisar som får återkommande perioder med virus i blodet vanligen uppvisar sjukdomssymtom i samband med detta.

Det saknas alltså vetenskapliga bevis för att grisar som uppfattas som friska fungerar som smittbärare med betydelse för spridning av sjukdomen. Däremot förekommer det att virus ligger kvar i lymfvävnad hos överlevande grisar vilket teoretiskt kan orsaka infektion hos andra grisar som tillåts äta kroppsvävnad från dessa djur. Detta har dock sannolikt inte någon praktisk betydelse då denna smittväg kräver mycket höga virusmängder.

Länk till publikationen här

Källa: SLU