Sjuka broskceller hos häst kan reparera sig

Sjuka broskceller hos häst kan reparera sig

Energitillskott till cellerna i form av glukos kan öka bildandet av broskspecifika molekyler och minska inflammationen hos hästar med osteoartrit, vilket är avgörande för att brosket ska tillfriskna. Det visar en studie från SLU och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Osteoartrit eller artros, som sjukdomen också kallas, är vanlig hos häst och innebär att ledens brosk sakta bryts ner på grund av låggradig inflammation. Inflammationen gör att energiupptaget hos broskcellerna minskar och då bränslet uteblir skadas cellerna eller dör. I ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har forskare från SLU undersökt hur broskceller kan läka från inflammationen och bilda nytt brosk.

I studien användes broskceller från hästleder med olika stadier av artros. Cellerna odlades i cellkulturer och inflammation framkallades hos dem. Cellernas energiupptag följdes genom försöket och visades minska hos inflammerade celler. Den energibrist som uppstod resulterade i att cellerna tillverkade mindre mängd grundmaterial för broskbildning, så kallade broskmatrixmolekyler och hyaluronsyra. Forskarna såg också att bildandet av signalsubstansen glutamat ökade. Energibristen kunde upphävas med tillskott av glukos.

Studien visar att energitillskott i form av glukos kan öka bildandet av broskspecifika molekyler och minska inflammationen, vilket är avgörande för att brosket skall kunna tillfriskna. Resultaten är mycket positiva och lägger grund för framtida behandling av artros med bättre långtidseffekter för drabbade hästar.

Länk till publikationen här

Källa: SLU