Första leveransen av skyddsmaterial från SLU

Första leveransen av skyddsmaterial från SLU

I fredags gjordes de första leveranserna från SLU till Enköpings och Älvkarlebys kommuner för att stödja sjukvården vid hanteringen av patienter som smittats av Covid-19. Fler leveranser till fler aktörer i Uppsala län kommer sannolikt att ske under veckan.

SLU har lämnat in en lista till Länsstyrelsen i Uppsala på skyddsmaterial, ansiktsmasker, handsprit, ventilatorer och annat som universitetet kan bidra med för att stödja sjukvården i länet.

– Jag känner mig oerhört stolt över att våra medarbetare direkt började inventera och se hur de ska kunna bidra i krisen. Vi har sedan sammanställt till Länsstyrelsen vad vi kan bidra med, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

SLU har hittills levererat bland annat platsförkläden, skyddsoveraller, skyddsmasker, munskydd, skyddshandskar och skoskydd. Förutom detta material har institutionen för molekylära vetenskaper dessutom producerat ett mindre parti handdesinfektionsmedel.

SLU har också erbjudit sig att låna ut ventilatorer och röntgenutrustning till Akademiska sjukhuset, samt att bidra till det Wallenbergfinansierade utökade Coronatestningsinitiativet med kunnig labbpersonal och labbkapacitet på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Länsstyrelsen i Uppsala samordnar insatsen och har skickat ut en förfrågan om stöd till ett antal företag, myndigheter och universitet i länet.

På bilden syns Anna-Karin Haag, legitimerad djursjukskötare vid institutionen för kliniska vetenskaper, vid en av de ventilatorer som SLU kan låna ut.

Källa: SLU Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU