Newcastlesjuka konstaterad i Kalmar

Newcastlesjuka konstaterad i Kalmar

Newcastlesjuka har konstaterats i en besättning med 80 rasduvor utanför Kalmar. Jordbruksverket har spärrat besättningen och infört restriktioner för att undvika smittspridning. Det framgår av ett pressmeddelande.

I besättningen, som inte är vaccinerad mot newcastlesjuka, har många duvor insjuknat och dött. SVA har analyserat fem av de döda duvorna som visade sig positiva på paramyxovirus som orsakar newcastlesjukan. Besättningen är spärrad och duvorna som är kvar ska avlivas.

Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan har kommit och om det finns risk för att den kan ha spridits vidare. Det finns inga andra fjäderfäbesättningar i närheten av duvbesättningen.

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken. Djurägare som ser tecken på sjukdom uppmanas att kontakta veterinär

Symtomen på newcastlesjuka kan variera mycket. Tecken kan vara:

  • Kraftigt sänkt äggproduktion.
  • Ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg).
  • Äggskal med pigmentförändringar.
  • Nedsatt allmäntillstånd.
  • Ökad dödlighet.
  • Hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet).
  • Andningssvårigheter med eller utan hosta.
  • Diarré.

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan sjuka fåglar eller fåglar som bär på smittan utan att själva visa symtom. Vilda fåglar misstänks kunna sprida smittan över större avstånd. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Tiden från smitta till synliga sjukdomssymtom är vanligen 5–6 dagar, men kan variera från 2–15 dagar.

Källa: Jordbruksverket. Bilden är en genrebild