Nödlösning kan lindra brist på officiella veterinärer

Nödlösning kan lindra brist på officiella veterinärer

Coronakrisen riskerar att orsaka en akut brist på officiella veterinärer, OV, på landets slakterier. Livsmedelsverket har därför i dagarna ingått ett avtal med Jordbruksverket om hjälp. Ett avtal är enligt uppgift även på gång mellan Livsmedelsverket och veterinärbolaget Gård & Djurhälsan i Uppsala.

–Vi vill för allt i världen undvika störningar i slakten, säger Eirikur Einarsson, områdeschef för område kontroll på Livsmedelsverket.

De ökade sjukskrivningarna och redan gjort det svårt för Livsmedelsverket att täcka sitt behov av OV, och bristen kan snabbt bli akut i livsmedelsproduktionen.

–Just nu är läget är under kontroll. Men skulle situationen förvärras är vi beredda, säger Eirikur Einarsson.

Enligt honom har Livsmedelsverket tagit fram material och introduktionsutbildningar till de veterinärer på Jordbruksverket som kan komma i fråga för att hjälpa till med bland annat levandedjursbesiktningar.

Det kan också bli frågan om att veterinärer på Livsmedelsverket får rycka in och hjälpa Jordbruksverkets distriktsveterinärer. Jordbruksverket meddelar att de är redo för det och har också tagit fram utbildningsmaterial.

I avtalet med Jordbruksverket anger Livsmedelsverket att man betalar en timavgift på 1 100 kronor för de veterinärer som Jordbruksverket levererar. Det avtalet gäller till och med den 31 december.

Livsmedelsverket har i dagarna skickat ett konsultavtal till Gård & Djurhälsan om att snabbt kunna ta in veterinärer även från dem.

Kees de Jong är vd i Gård & Djurhälsan. Han vill av princip inte kommentera ett eventuellt avtal med Livsmedelsverket.

– Det vi kan säga är att vi är väldigt positiva till att utgöra en resurs i nödsituationer och krislägen. Jag tror inte att vi kommer att hamna i ett sådant läge, men det är bra att man förbereder sig.

Klarar dina veterinärer av att göra levandedjursbesiktningar på slakterier?

– Generellt ja. Utbildning behövs säkert, men det är fort gjort.

På Gård & Djurhälsan arbetar ett 40-tal veterinärer med bland annat rådgivning till djurbönder om djurslagen gris, nöt, och får.

Om det blir aktuellt, hur många veterinärer skulle ni kunna hjälpa Livsmedelsverket med?

– Det går inte att svara på. Det beror ju på hur ett eventuellt sjukdomsläge medmera ser ut hos oss, men det är självklart att livsmedelsproduktionen är väldigt högprioriterad, säger Kees de Jong.

Text Håkan Frisell