Nya råd för minskad spridning av EHEC-smitta

Nya råd för minskad spridning av EHEC-smitta

EHEC är en bakterie som ibland dyker upp i kobesättningar, och i vissa fall kan människor smittas och drabbas av allvarlig sjukdom, framför allt barn och äldre. Smittan är dessvärre svår att upptäcka, eftersom djuren själva inte blir synbart sjuka.

Genom en doktorsavhandling av veterinär Lena-Mari Tamminen finns nu ny kunskap om hur smittan sprids mellan djur och besättningar. Därmed finns det idag bättre möjligheter att minska smittspridningen i lantbruket.

Lena-Mari Tamminen har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt bakteriens spridningsvägar och förekomst bland nötkreatur utifrån flera olika perspektiv: inom ett område, inom en gård och mellan djur på gården.

– Med våra nya kunskaper kan vi utforma åtgärder som kan vara till nytta för lantbruk som drabbas av bakterien. Det handlar om att minska smittspridningen bland djuren och att förhindra att den sprids till besökare, men också om att snabbare bli av med smittan, säger Lena-Mari Tamminen.

Läs mer här.

Källa: SLU Foto: SLU