Ljusbehandling hjälper inte sårläkning hos häst

Ljusbehandling hjälper inte sårläkning hos häst

Ljusbehandling förbättrar inte sårläkning hos häst. Det visar en studie genomförd vid SLU.

Många hästar behandlas med ljusterapi för olika sjukdomstillstånd. Behandlingsformen, som kallas LLLT (low level light therapy), är kontroversiell och vetenskapliga bevis för en medicinsk effekt saknas ofta, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Nu har forskare vid SLU undersökt effekten av LED-ljusbehandling på sårläkning hos häst. I studien användes en vanlig, kommersiellt tillgänglig, LLLT-apparat för att behandla sår hos åtta friska hästar. Efter att hästarna givits lugnande och smärtstillande läkemedel skapades identiska sår på var sida om halsen. Det ena såret ljusbehandlades och det andra lämnades obehandlat.

För att utvärdera ljusbehandlingens effekt mättes hur snabbt de båda såren minskade i storlek och hur lång tid det tog innan såren var helt läkta. Läkningen mättes digitalt utifrån fotografier. Eventuell svullnad omkring såren mättes med hjälp av ultraljud.

Generellt sågs ingen skillnad mellan behandlade och obehandlade sår under hela studieperioden. Studien visade dock att de LLLT-behandlade såren tog något längre tid att läka fullständigt.

Källa: SLU. Foto Peter Michanek

Länk till den vetenskapliga artikeln här