FN: Här är vad som krävs för att stoppa framtida pandemier

FN: Här är vad som krävs för att stoppa framtida pandemier

Politiker i alla länder behöver snabbt fatta en rad beslut för att minska risken för framtida pandemier. Inte minst med tanke på att 60 procent av alla mänskliga infektioner beräknas härröra från djur. Det skriver FN i en ny rapport.

Enligt rapporten växer antalet zoonoser snabbt. Det visar bland annat det nya corona-viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 och som har lamslagit världen under 2020. 60 procent av alla mänskliga infektioner bedöms ha sitt ursprung hos djur och alltså vara zoonoser. Av alla nya mänskliga smittsamma sjukdomar har cirka 75 procent hoppat från djur till människa. Det vanligaste sättet är via livsmedel, heter det i rapporten.

Zoonoserna beror på ohållbara mänskliga aktiviteter, och i rapporten listas sju avgörande faktorer: Ökad efterfrågan på animaliskt protein, ohållbar intensifiering av jordbruket, ökad exploatering av vilda djur, urbaniseringen som skyndar på ett ohållbart utnyttjande av naturresurser, ökat antal resor och transporter, förändringar i livsmedelsförsörjningen samt klimatförändringar.

Kostnaderna av zoonoserna är enorma. En enda pandemi som covid-19 genererar kostnader på miljarder US dollar, och det är främst fattiga människor som betalar priset.

Rapporten listar tio beslut som politiker världen över uppmanas att fatta för att minska risken för framtida pandemier. Det handlar om att öka medvetenheten om hälso- och miljörisker och förebygga dem. Intensifiera forskningen om zoonoser. Redovisa de verkliga samhällskostnaderna för sjukdomarna. Förbättra regler och övervakning av livsmedelssystem som innebär smittorisker. Avveckla ohållbara jordbruksmetoder. Utveckla och implementera biosäkerhetsåtgärder. Stärka djurhälsan, både hos lantbruksdjur och vilda djur. Integrera måtten på miljö och hälsa med varandra. Implementera One-Health-strategier.

Det sistnämnda innebär att som samordna medicinska, veterinära och miljömässiga expertkunskaper för att hjälpa regeringar, företag och det civila samhället att uppnå en bestående hälsa för människor, djur och miljön.

Källa: FN Länk till rapporten här