Mobilt slakteri tycks minska stressen för djuren

Mobilt slakteri tycks minska stressen för djuren

Slaktdjur uppvisade betydligt mindre ofta stressrelaterade beteenden när de slaktades vid ett mobilt slakteri än vid ett storskaligt stationärt. Det visar en studie vid SLU. Dock påpekar forskarna är det inte var helt lätt att göra en direkt jämförelse mellan de båda slakterierna.

Drygt 400 000 nötkreatur slaktas årligen på svenska slakterier. De allra flesta transporteras på landsväg till slakteriet. Den pågående omstruktureringen av lantbruket leder till allt större besättningar och transportavstånd. Mobil slakt har potential att minska djurens stress genom att slakteriet tas till djuren istället för tvärtom.

Samband mellan djurhantering och stressrelaterat djurbeteende studerades av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet vid ett nystartat mobilt slakteri och ett storskaligt stationärt slakteri. Totalt studerades under ett år 596 nötkreatur i samband med drivning till slakt. På det storskaliga slakteriet hade djuren transporterats från gården och ibland övernattat.

Studien visar vikten av korrekt hantering av nötkreatur för att begränsa stressen före slakt. Ju fler gånger som ett djur på något sätt vidrördes med hand eller redskap under drivningen desto fler stressrelaterade beteenden uppvisade det. Till stressrelaterat beteende räknades bland annat råmanden, rusningar, fall och backningar. Djuren backade och gjorde våldsamt motstånd betydligt mindre ofta på det mobila slakteriet än på det stationära. En direkt jämförelse av de två slakterierna försvårades dock av att de skilde sig på flera sätt. Fortsatt utveckling av metoder för mobil slakt kan förväntas förbättra djurvälfärden.

Källa: SLU Länk till publikationen här