Gamla stafylokocker kommer igen

Gamla stafylokocker kommer igen

Är det samma återkommande bakteriestam som orsakar långvariga juverinflammationer? Och hur mycket information om bakterierna går det att få ut med hjälp av nya maldi-tof-tekniken? Svaren finns i två studier, som har finansierats av Donationsmiljonen. Det skriver SVA.

I det ena projektet (”Genotypning av Staphylococcus aureus från svenska mjölkkor med juverinflammation som grund för framtida rådgivning”) jämförde forskarna Karin Artursson, Mikael Leijon och Karin Persson Waller arvsmassan från bakterien S. aureus från åren 2002–2003 med samma sorts bakterie från åren 2014–2018. De fann att det i stort sett inte skett några förändringar alls i bakteriernas arvsmassa. Därför är det troligt att besättningar som har långvariga eller återkommande problem med dessa stafylokocker har drabbats av en och samma stam genom åren. På sikt skulle detta kunna leda till att nya verktyg och anpassade saneringsprogram tas fram, som riktar in sig på att eliminera just dessa problematiska stafylokocker.

I det andra projektet (”En pilotstudie – går det att genomtypa svenska mastitstammar med hjälp av malditof”) ville forskarna Charlotta Fasth och Karin Persson Waller ta reda på hur mycket den nya maldi-tof-tekniken kan hjälpa till när det gäller att skilja de olika bakterierna inom arten. Hur mycket information går det att få ut om dessa bakterier som orsakar juverinflammation? Studien visade att tekniken kan ge mer information om vissa av bakterierna, men inte alla. Målet är att på sikt kunna använda tekniken inom diagnostiken, för att få ytterligare verktyg vid smittspårning, sjukdomskontroll och kanske kunna ge prognos för det enskilda djuret.

Det var 2016 som SVA fick en donation genom ett arv från Elin Nicklasson, lantbrukare i Småland, motsvarande 1 miljon kronor. I testamentet anges att pengarna ska användas ”för forskning kring juverinflammation hos kor, eller om sådan forskning ej är vetenskapligt berättigad, åt angelägen forskning avseende sjukdomar hos nötkreatur.” Donationen delades ut 2018, 2019 samt 2020.

Källa: SVA Foto Therese Selén